Съвет на директорите

Дружеството се ръководи от тричленен съвет на директорите в състав: Николай Панайотов (изпълнителен директор), Иван Мънков (председател на Съвета на директорите) и Светослав Антонов (Зам. председател на Съвета на директорите).

 

Николай Панайотов

 

Иван Мънков

 

Светослав Антонов