Отдадени на лизинг

Имот в гр. София

Недвижим имот с обща площ 41,25 кв. м. застроена площ и прилежащо мазе с площ 4,14 кв. м. в град София, район „Дианабад”. Годишната лихва по договора за лизинг е 10 % годишно, със срок на погасяване на лизинговите вноски 72 месеца.

 

Имот в гр. Твърдица

Селскостопански имот, включващ краварник, телчарник, свинарник, силажовместилище,  фуражна кухня и метално хале, с обща застроена площ  5836 кв. м. и 24 670 дка. Годишната лихва по договора за лизинг е 12,50 % годишно, със срок на погасяване на лизинговите вноски 81 месеца.

 

Имоти в гр. София

Два недвижими имота с обща площ 127,08 кв. м.  и два подземни гаража с обща площ 61,06 кв. м. в град София, район „Подуене”. Годишната лихва по договора за лизинг е 11 % годишно, със срок на погасяване на лизинговите вноски 60 месеца.

 

Имот в гр. Стара Загора

Недвижим имот, представляващ търговска площ в Стара Загора – 54,31 кв. м. Годишната лихва по договора за лизинг е 11,50 % годишно, със срок на погасяване на лизинговите вноски 77 месеца.

 

Имот в землището на село Пчелиново, общ. Гурково, обл. Стара Загора 

Недвижим имот с масивна сграда в землището на село Пчелиново, общ. Гурково, обл. Стара Загора - 12 399 кв. м. Годишната лихва по договора за лизинг е 10,50 %, със срок на погасяване на лизинговите вноски 92 месеца.