Отдадени под наем притежавани неземеделски имоти

Шоурум и автосервиз "Рено - Нисан", с. Леденик, общ. Велико Търново

Шоурум и автосервиз „Рено- Нисан” върху притежавания от дружеството имот в  землището на село Леденик, община Велико Търново, на главен път София-Варна

 

Недвижим имот в земището на с. Обеля, община Столична

Поземлен имот № 2525 в землището на с. Обеля, общ. Столична, район Връбница с обща площ 7,792 кв. метра. и две метални халета - автосервиз, с общо РЗП 2656 кв. м. 

 

Офис сграда в гр. София, район Красно село 

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1 011,40 (хиляда и единадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра. Под наем са отдадени 887 кв. м. от Офис сградата.