Неземеделски имоти

Имот в гр. София

Недвижим имот с обща площ 41.25 кв. м. застроена площ и прилежащо мазе с площ 4.14 кв. м. в град София, район "Дианабад".

 

Офис сграда

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна № 57, представляващ офис на 4 (четири) нива, с разгъната застроена площ 1 011,40 (хиляда и единадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра. Офис сградата е отдадена под наем изцяло.

 

Имоти в гр. София

Два недвижими имота и два подземни гаража, находящи се в гр. София, район „Подуене”, ул. „Княгиня Тамара” № 40 с обща застоена площ на недвижимите имоти 127,08 кв. м. и за подземните гаражи 61,06 кв. м.

 

Имот в гр. Стара Загора

Недвижим имот, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 149, представляващ търговска площ с обща застроена площ 54,31 (петдесет и четири цяло и тридесет и една стотни) квадратни метра.

 

Недвижим имот в гр. Твърдица 

Селскостопански имот, включващ краварник, телчарник, свинарник, силажовместилище,  фуражна кухня и метално хале, с обща застроена площ  5836 кв. м. и 24 670 дка.

 

Имот в землището на село Пчелиново, общ. Гурково, обл. Стара Загора

Недвижим имот с масивна сграда в землището на село Пчелиново, общ. Гурково, обл. Стара Загора - 12 399 кв. м.

 

Недвижими имоти в землището на село Обеля, община Столична

Поземлен имот с площ 7793 кв. м. в землището на с. Обеля, община Столична, върху който са построени две халета за автосервиз, магазин и склад за резервни части, с обща РЗП 2620 кв.м., включваща и бояджиино-тенекиджиина работилница.

 

Недвижим имот в землището на село Леденик, община Велико Търново

Недвижим имот с площ 7 501 кв. м. в землището на село Леденик, община Велико Търново, представляващ нива с променено предназначение с лице на главен път София - Варна, върху който са изградени автошоурум „Рено-Нисан”, автосервиз, магазин и склад за резервни части, офиси и кафене с РЗП 1620 кв.м., както и бояджиино-тенекиджиина работилница с РЗП 466 кв.м. към него.