Земеделски земи

Карта на България със секюритизираните земеделски земи по региони

Последно обновление: четвъртък, 23 май 2024 г.


За информация за притежаваните земи по области посочете с курсора върху съответната област. За информация за притежаваните земи по общини натиснете върху нея и посочете избраната от вас община. За да се върнете натиснете извън ярко синия регион.


Статистическа информация за секюритизираните земеделски земи

Последно обновление: четвъртък, 23 май 2024 г.

Притежавани земи0.00 дка
Средна площ на имот0.00 дка
Усреднена категория на земите (1-10)0.00
Средна цена на покупка0.00 лв/дка
Средна крайна цена0.00 лв/дка
Брой притежавани имоти0


Разпределение на секюритизираните земеделски земи по области

Последно обновление: четвъртък, 23 май 2024 г.

# Област Обща площ (дка) Обща площ (%)
  Средна площ 0.00  

Разпределение на секюритизираните земеделски земи по категории

Последно обновление: четвъртък, 23 май 2024 г.

Разпределение на секюритизираните земеделски земи по категории

Разпределение на секюритизираните земеделски земи по области

Последно обновление: четвъртък, 23 май 2024 г.

Разпределение на секюритизираните земеделски земи по области